Bản đồ quy hoạch huyện Đông Anh

Chính thức công bố bản đồ quy hoạch chi tiết Huyện Đông Anh, Hà Nội tầm nhìn đến 2030 theo quyết định phê duyệt số 106/2000-QĐ-UB của UBND Thành phố Hà nội. Dưới đây là thông tin quy hoạch bản đồ huyện Đông Anh mới nhất !

Thông tin quy hoạch bản đồ huyện Đông Anh mới nhất 

Đông Anh là một huyện ngoại thành, ở vị trí cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, nằm trong vùng quy hoạch phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ và du lịch, là đấu mối giao thông quan trọng nối Thủ Đô Hà Nội với các tỉnh phía Bắc.

Huyện Đông Anh có 1 thị trấn với diện tích đất chỉ chiếm 2,4% diện tích đất đai của huyện. Theo quy hoạch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 khu vực đô thị đạt 49% – 60% diện tích toàn huyện và được phân chia thành các khu vực sau:

Khu vực đô thị trung tâm được quy hoạch bao gồm 3 khu vực với diện tích 8.989 ha, chiếm 49% diện tích toàn huyện. Khu vực nông thôn của huyện (phần còn lại) có diện tích 9.241 ha chiếm 51% diện tích toàn huyện. Khu vực này chia thành hai phần: phần nằm ngoài đê sông Hồng và sông Đuống với diện tích 2.420 ha và phần khu vực nông thôn với diện tích 6.821 ha.

Quy hoạch cơ cấu sử dụng đất đô thị huyện Đông Anhn đến 2020 tầm nhìn 2030 như sau : 

Đất đô thị được chia thành 8 khu vực như sau:

TT KHU VỰC KÝ HIỆU DIỆN TÍCH
(HA)
TỶ LỆ
(%)
DÂN SỐ
(1000NG)
1 Khu vực đô thị Bắc Thăng Long 4.034,3 44,88 311
1.1 Tây đường Thăng Long 030 951,67 10,59 30
1.2 Đông đường TL, Nam Vân Trì 031 1.331,27 14,81 108
1.3 Bắc đầm Vân Trì 032 1.191,61 13,26 98
1.4 TT Phương Trạch 033 559,74 6,23 75
2 Khu vực đô thị Cổ Loa 3.092,5 34,40 256
2.1 Cổ loa- Tây Nam Cổ Loa 034 1.681,69 18,71 98
2.2 Trục trung tâm Cổ Loa- sông Hồng 035 731,21 8,13 75
2.3 Trục Cổ Loa- Đông Trù (không kể 57 ha thuộc Gia Lâm) 036 679,55 7,56 83
3 Khu vực đô thị Đông Anh 037 1.862,37 20,72 105
Tổng 8.989,11 100 672

Về quy hoạch các khu ở :

Có 68 đơn vị ở và 2 đơn vị ở có yêu cầu riêng là Phương Trạch và di tích Cổ loa có tổng diện tích 3.095,39 ha và được bố trí như sau:

1.

Khu đô thị O30 có 4 đơn vị ở với dân số khoảng 30.700 người, tổng diện tích đất là 306,18 ha, đất ở chiếm 94,85 ha mật độ xây dựng 30- 35%.

2.

Khu đô thị O31 được quy hoạch gồm hai phần (31A và 31B) được tổ chức thành 11 đơn vị ở với dân số khoảng 102.600 người, tang diện tích đất là 427,84 ha, đất ở chiếm 261,37 ha, mật độ xây dựng 30- 35%.

3.

Khu đô thị O32 gồm hai phần (O32A và O32B) được tổ chức thành 12 đơn vị ở voí dan số khoảng 101.200 người, tổng diện tích đất là 585,92 ha, đất ở chiếm 325,19 ha, mật độ xây dựng 30-35%.

4.

Khu đô thị O33 được tổ chức thành 4 đơn vị ở với tổng diện tích đất là 137,94 ha, đất ở chiếm 84,17 ha, mật độ xây dựng 30-35%. Ngoài ra ở đấy còn có đơn vị ở Phương Trạch có yêu cầu riêng, nằm trong ranh giới Trung tâm công cộng, dịch vụ thương mại cấp thành phố. Quy mô dân số là 75.100 người.

5.

Khu đô thị O34 được quy hoạc chia thành hai phần( 34A và 34B) được tổ chức thành 9 đơn vị ở và một đơn vị ở có yêu cầu riêng nằm trong ranh giới khu di tích Cổ Loa với dân số khoảng 98.200 người, tổng diện tích đất là 392,98 ha, đất ở chiếm 227,36 ha, mật độ xây dựng 30-35%.

6.

Khu đô thị O35 chia thành hai phần (O35A và O35B) được tổ chức thành 8 đơn vị ở với dân số khoảng 74.700 người, tổng diện tích đất là 318,31 ha, đất ở ciếm 168,85 ha, mật độ xây dựng từ 30- 40%.

7.

Khu đô thị O36 được quy hoạch chia thành hai phần (O36A và O36B) được tổ chức thành 8 đơn vị ở với dân số khoảng 79.100 người, tổng diện tích đất là 338,33 ha, đất ở chiếm 183,51 ha, mật độ xây dựng 30-35%.

8.

Khu đô thị O37 chia thành ba phần (O37A, O37B và O37C) được tổ chức thành 12 đơn vị ở với dân số khoảng 110.500 người, tổng diện tích đất là 587,89 ha, đất ở chiếm 341,66 ha, mật độ xây dựng 30-35%.

Các khu vực làng xóm được bảo tồn, hạn chế di dời và được đô thị hoá để phù hợp với yêu cầu quản lý từ làng xã thành đơn vị ở (phường), duy trì mật độ xây dựng thấp với tiêu chuẩn khoảng 60m2/ người (hiện trạng 80m2/ người) thành các nhà vườn.

Các khu vực nhà ở xây dựng mới là các chung cư cao tầng tạo diện mạo của đô thị hiện đại. Hệ thống các công trình công cộng dịch vụ đã có như chợ, trường học được tận dụng, nâng cấp và mở rộng phù hợp với quy mô của đơn vị ở.

Rate this post
0941 559 666Đăng ký thông tin